Başarı AZİMLİ ÇALIŞMANIN Bir Ürünüdür.

isb Kalite

Başkalarına, şartların getirdiği olumsuzluklara, rekabet hızının yarattığı korkulara odaklanmak yerine kendinize odaklanın.

İyi bir yönetim sistemi kurarak firmanızın artılarını, eksilerini, fırsatlarını ve tehditlerini görebilirsiniz. Bakış açılarınızı, karar verme mekanizmalarınızı, yorumlama yeteneklerinizi, iletişim gücünüzü, problem çözme, süreç ve sonuç odaklı yanlarınızı fark edebilir ve bu hususlar üzerinde kendinizi geliştirebilir ve eğitimler düzenleyebilirsiniz.  Böylece firmanızın becerilerini yeninden yorumlayarak daha verimli hale dönüştürebilirsiniz.

Hemen her sektörde rekabet gittikçe kızışırken, fark yaratmaya kendi olanaklarınızdan başlamanız yükselmenize ivme kazandıracaktır; çünkü siz değişirseniz içinde bulunduğunuz ortam ve hayatınız da pozitif anlamda değişecektir.

Mc Donald’s kurucusu Ray Kroc’un da dediği gibi:  “Benim rakiplerle savaşma yöntemim pozitif bir yaklaşım içermektedir. Kendi güçlü yanlarınıza vurgu yapın, kaliteyi, hizmeti, temizliği ve değeri vurgulayın. Böylece rakipleriniz size yetişmek için kendini paralayacaktır.”

Bütün bunları değerlendirdiğimizde kendinize odaklanmanın yaratacağı gücü fark edebiliyor musunuz?

Başarı AZİMLİ ÇALIŞMANIN Bir Ürünüdür.

Başkalarına, şartların getirdiği olumsuzluklara, rekabet hızının yarattığı korkulara odaklanmak yerine kendinize odaklanın.

İyi bir yönetim sistemi kurarak firmanızın artılarını, eksilerini, fırsatlarını ve tehditlerini görebilirsiniz. Bakış açılarınızı, karar verme mekanizmalarınızı, yorumlama yeteneklerinizi, iletişim gücünüzü, problem çözme, süreç ve sonuç odaklı yanlarınızı fark edebilir ve bu hususlar üzerinde kendinizi geliştirebilir ve eğitimler düzenleyebilirsiniz.  Böylece firmanızın becerilerini yeninden yorumlayarak daha verimli hale dönüştürebilirsiniz.

Hemen her sektörde rekabet gittikçe kızışırken, fark yaratmaya kendi olanaklarınızdan başlamanız yükselmenize ivme kazandıracaktır; çünkü siz değişirseniz içinde bulunduğunuz ortam ve hayatınız da pozitif anlamda değişecektir.

Mc Donald’s kurucusu Ray Kroc’un da dediği gibi:  “Benim rakiplerle savaşma yöntemim pozitif bir yaklaşım içermektedir. Kendi güçlü yanlarınıza vurgu yapın, kaliteyi, hizmeti, temizliği ve değeri vurgulayın. Böylece rakipleriniz size yetişmek için kendini paralayacaktır.”

Bütün bunları değerlendirdiğimizde kendinize odaklanmanın yaratacağı gücü fark edebiliyor musunuz?