ISO 22000 Gıda GüvenliğiYönetim Sistemi

ISO 22000:2018 belgelendirme hizmetleri ile gıda güvenliği standartlarına uygunluk sağlayın.

ISO 22000:2018 standardı, gıda zincirinde nihai ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm süreçleri kapsar. Kapsamlı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bu standart, İyi İmalat Uygulamaları (GMP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ile ilgili prensipleri de kapsamaktadır.
Çeşitli yerel standartları anlaşılması ve uygulanması kolay bir şekilde kendi bünyesinde kapsayan ISO 22000:2018, dünya çapında kabul gören bir standarttır. Uluslararası kabul gören bu gıda güvenliği standardı, tarımdan hazır yemek hizmetlerine, gıda işleme tesislerinden nakliye ve depolamaya, ambalajlamadan perakende satışa kadar, gıda tedarik zincirinde faaliyet gösteren tüm işletmeler tarafından kullanılabilir.
ISO 22000:2018 belgelendirme hizmetlerimiz, gıda güvenliğine bağlılığınızı kanıtlayabilmenizde işletmenize destek olur. Bir ISO 22000 belgesi sahibi olarak güncel standarda mı geçmek istiyorsunuz? Yoksa ilk kez almayı düşündüğünüz belgenin işletmenize sağlayacağı avantajları mı merak ediyorsunuz? Sunduğumuz denetim, uygulama ve seminer hizmetlerimiz ile size kapsamlı bir şekilde destek olabiliriz.

ISO 22000:2018 BELGELENDİRME HİZMETLERİNİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

Deneyimli uzman denetçilerimiz, işletmenizi ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemleri standardının gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirebilir. ISO 22000:2018 belgesinin işletmenize sağlayacağı avantajlar:
 • İşletmenizin gıda güvenliğine bağlılığını kanıtlayabilirsiniz 
 • Ürünlerinizi gıda tedarik zincirinde daha kolay satabilirsiniz
 • Gıda güvenliği standartlarına uygunluğunuzu kanıtlayarak rakipleriniz karşısında konumunuzu güçlendirebilirsiniz
 • Gıda güvenliği tehlikelerini kontrol edebilir ve azaltabilirsiniz

ISO 22000:2018 STANDARDINDA YENİ NELER VAR?

19 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan güncelleştirilmiş ISO 22000:2018 standardı, beraberinde birçok önemli değişiklik de getirdi. Bunlardan bazıları:
 • Daha kolay entegrasyon: Yüksek Seviyeli Yapı (HLS) prensipleri ile uyumluluk, yeni ya da değiştirilmiş tüm standartlar için gerekli olmakla beraber, çeşitli ISO standartlarının daha kolay entegre edilebilmesini sağlar. Bu sayede, mevcut bir ISO yönetim sistemine ISO 22000:2018 çok daha kolay bir şekilde dahil edilebilir
 • Daha anlaşılır: İçeriği tümüyle gözden geçirilmiş olan standardın daha kolay anlaşılıp uygulanabilmesi amacıyla, PRP ve oPRP gibi konseptler yeniden tanımlanarak gerekliliklere daha fazla netlik kazandırılmıştır. 
 • Codex HACCP ile daha fazla uyum: Standardın Codex metodolojisi gereğince uygulanabilmesini sağlamak için, standardın gereklilikleri artık Codex’in adımlarını izlemektedir. Diğer bir deyişle, HACCP artık standarda entegre edilmiştir
 • Daha kolay uygulama: Standartta bulunan belgeye dayalı bilgilerin belirtilmiş olması, ISO 22000:2018 standardına uygun belgeler üretebilmenizi sağlamaktadır.
 • PUKÖ döngüsüne dair: ISO 22000:2018, işletmelerin süreçlerini gerekli kaynaklar ile yönetilebilmesini ve gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünün nasıl uygulanması gerektiğine ışık tutmaktadır. Güncel standart, hem gıda yönetim sistemlerine hem de ürünlerin üretimine/servisine yönelik PUKÖ döngülerinin Codex HACCP prensipleri çerçevesinde yürütülebilmesini sağlayan, birbiriyle ilişkili iki PUKÖ yönetimini öngörmektedir.
 • Yeni bir risk yaklaşımı: Önceki standartta Codex HACCP prensipleri uygulansa da, yalnızca ürünün son tüketici için teşkil ettiği riskler göz önünde bulunduruluyordu. Güncelleştirilmiş standartta yine şart koşulmakta olan Codex HACCP, artık kurumsal bir risk yaklaşımı ile de desteklenmektedir.
 • Standart maddelerinde kolaylaştırılmış yapı: Güncelleştirilmiş standart daha doğrusal bir yapıya sahip olduğundan dolayı, sürecin adım adım izlenerek uygulanabilmesini sağlamaktadır.